مزایا
لوله استیل
میلگرد
لوله استيل و اتصالات استيل در دو طيف جداگانه تعريف ميشوند ولي در يك حيطه خاصي مورد مصرف قرار ميگيرند، مثل نمونه لوله استيل يك استوانه تو خالي مي باشد كه براي جابجا كردن سيالات كه به صورت مايع يا جامد يا پودر ميابشد به كار گرفته ميشود و براي جابجايي مواد نياز به اتصالات استيل كه شامل زانويي و سراهي و مهره ماسوره و بوشن و سردنده و خيلي از اتصالات ديگر ميباشد ك با توجه به نوع سيال و نوع مواد نوع لوله و اتصالات نيز فرق ميكند چرا كه اتصالات استيل ٣٠٤ با نوع لوله استيل ٣٠٤ مورد استفاده قرار ميگرد و اتصالات استيل ٣١٦ با لوله يا مواد استيل ٣١٦ كه در برابر خورندگي مقاومت بيشتري نسبت به استيل ٣٠٤ دارد مورد استفاده قرار ميگيرد. و اينكه لوله استيل و اتصالات استيل نگير ميباشد و همچنين بخش عمده لوله استيل و اتصالات استيل ٣٠٤ و ٣١٦ كه شامل مهره ماسوره استيل، زانو صنايع غذايي استيل و سراهي استيل و كلمپ استيل و شيرپروانه استيل كه هركدام در سايز هاي ٢٥،٣٨،٥١،٦٣،٧٦،١٠٢ موجود ميباشد در صنعت مواد غذايي و كارخانه هاي لبنيات و ساخت منبع و دستگاه هاي شير دوشي يا استرليزه كردن تانكرهاي حمل شير يا مواد غذايي و بهداشتي استفاده ميشود كه البته نياز به لوله هاي صنايع غذايي كه از سايز ٢٥ الي ١٠٢ موجود ميباشد را دارد كه به لحاظ مواد استفاده شده و بهداشتي بودن اتصالات استيل در صنعت غذايي و جراحي كاربرد زيادي دارند
کیفیت
قیمت مناسب بی واسطه
دسترسی آسان ارسال به کل کشور
ضمانت کالا
کلیه حقوق برای شرکت زرین استیل آدینا محفوظ می باشد.